Aktivitetene for speidere fra 5. klasse og oppover foregår både i patruljen (grupper) og i hele troppen. Speiderne veksler mellom å løse oppgaver og ha det gøy sammen med jevnaldrende og å gjøre ting sammen med flere og med god veiledning fra en eller flere speiderledere. Det kan for eksempel være klatring, orientering, lage byggverk med stokker og tau, lage film eller tenne bål uten fyrstikker.  
Med økende alder og erfaring, får speiderne passe store utfordringer de kan løse og lære mer av. Slik vokser selvtilliten og tryggheten på egne evner, samtidig som evnen til å samarbeide med andre og ta ansvar for seg selv og andre utvikles.