Rolvsøy kommune overtok eiendommen Leiret nord i Rolvsøymarka i 1984 og speiderne fikk bruksretten til ei lita koie som lå ved siden av den opprinnelige gården på stedet. Den lille koia ble brukt som hytte for overnattinger for patruljeturer og som samlingssted for diverse arrangementer. I 1987 overtok gårdbruker Ole Valle, Leiret og daværende speiderleder Tor A. Stabbetorp fikk til en 10-års (gratis) leiekontrakt som gav Rolvsøyspeiderne fortsatt full bruksrett til hytta. Vi fikk også lov å ta ut nødvendig ved på eiendommen. 

Taket på hytta ble vedlikeholdt, men ikke noe særlig mer.  Etter noen år var det nødvendig å bygge en ny utedo, som ble satt opp ved hjelp av speiderforeldre fra Nylende. Høst og vinter var hytta populær som overnattingsted for patruljene i troppen i mange år.  

Hytta har verken innlagt vann eller strøm, eller veiforbindelse.  Det ble aldri noen planer om vesentlige utbedringer da dette ble både for tidkrevende og dyrt. Jordene nedenfor hytta ble brukt som beite i mange år, men rundt år 2005 tok dette slutt.  Også området skiftet eiere, men vi fikk fortsatt tillatelse til å bruke Leiret som tidligere.

Etter hvert som hytta ble eldre ble den også vesentlig dårligere.  Farlig å bruke vedovn p.g.a. dårlig pipe, råte og svikt i gulvet og svært dårlig kledning.  Etter 2010 har speiderne nesten ikke brukt hytta på Leiret, og etter at vi fikk ny hytte, Langos i Sarpsborg i 2017, så har den ikke blitt brukt av oss speidere.  Vi har hatt tilsyn med hytta og klippet gresset slik at Leiret har sett ok ut, selv om selve hytta ser "falleferdig" ut.  
For Rolvsøyspeiderne gjenstår det å fjerne våre eiendeler før endelig punktum blir satt. Men vi håper vi fortsatt klarer å holde uteområdet i orden. Nærområdet rundt Leiret fremstår som uberørt fra hogst i mange år, og er derfor et lite stykke "villmark".
Hovedbildet under er tatt juli 2020.